Наверх

Результаты опроса

Ссылка:http://novac-jn-metodi-2.testograf.ru
Автор:Neli
Период проведения опроса:17.01.2016 (18:02) – 01.05.2016 (12:30)
Ответов:2
Время выполнения:13,7 мин.
Фильтры по респондентам:-
Действия: Скачать в .CSV

Текст приветствия

Здравствуйте! Примите, пожалуйста, участие в опросе.

Результаты

1. На якому курсі Ви зараз навчаєтесь?

Среднее 6
Стандартное отклонение 0 ?Стандартное отклонение представляет собой статистическую величину, характеризующую разброс данных относительно среднего значения. Стандартным отклонением числового ряда называется квадратный корень из дисперсии.
Дисперсия 0 ?Дисперсия случайной величины - мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания.
Минимум 6
Нижний квартиль 6 ?Квартили - значения случайной переменной, делящие распределение на 4 равные по объему части. Нижний квартиль - это часть набора данных с наиболее низкими значениями.
Медиана 6 ?Медиана - значение варьирующего признака, которое делит ряд распределения на две равные по объему части.
Верхний квартиль 6 ?Квартили - значения случайной переменной, делящие распределение на 4 равные по объему части. Верхний квартиль - это часть набора данных с наиболее высокими значениями.
Максимум 6

6

6

2. До якого з нижченаведенних визначень Ви схиляєтесь більше

Ответ Количество Процент Фильтры
A) інноваційні методи навчання - методи, засновані на використанні сучасних досягнень науки та інформаційних технологій в освіті;150,00%
B) інноваційні методи навчання - технології навчання, активно впроваджувані в навчальний процес у зв'язку з розвитком НТП;00,00%
C) інноваційні методи навчання - авторські викладацькі моделі, не вживані раніше в навчальному процесі.150,00%

До якого з нижченаведенних визначень Ви схиляєтесь більше

3. Які педагогічні інноваційні технології відомі Вам?

Все что связано с техникой (презентации, фильмы...); проигрывание определенных ролей; беседа с шутками и примерами.

компютерні технології, інтерактивні

4. Чи вважаєте Ви необхідним впровадження інновацій у навчальний процес?

Ответ Количество Процент Фильтры
Так2100,00%
Ні00,00%
Мені байдуже00,00%

Чи вважаєте Ви необхідним впровадження інновацій у навчальний процес?

5. Чи Ви вважаєте використання активних методів навчання ефективним?Якщо так, то чому?

Так, вони дають можливість по новому поглянути на процес навчання і його результат, краще запамятовування, тренування мислення.

Точно эффективней чем монотонное чтение

6. Які з перерахованих нижче інноваційних методів використовувалися викладачами в процесі Вашого навчання:

Ответ Количество Процент Фильтры
Електронний підручник;2100,00
Комп'ютерні презентації;2100,00
Інтерактивна дошка;150,00
Інформаційно-пошукові системи;150,00
Електронні освітні ресурси150,00
Технології проектної діяльності;2100,00
Рольові технології;150,00
Свой ответ00,00%

Які з перерахованих нижче інноваційних методів використовувалися викладачами в процесі Вашого навчання:

7. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною шкалою результативність (5-max, 0-min) застосування інноваційних методів навчання за такими напрямами

• доступність сприйняття навчального матеріалу;

• систематизація знань у студентів;

• розвиток творчого мислення студентів;

• сприяє саморозвитку та самоосвіти;

• зняття психологічної інерції у студента;

• критичне осмислення навчального матеріалу.

Напишіть відповідь числом на кожну з зазначених категорій через кому - (наприклад - 4,5,2,3,4,5). За бажанням зазначте Вашу думку.

4, 1, 3, 2, 2, 4

4,3,5,4,3,5

8. Виділіть три навчальні дисципліни з вашого курсу, в яких, на Вашу думку, необхідно частіше використовувати активні методи навчання (та які саме методи)

організаційна психологія - кейси, терапія - моделювання процесу, + презентації майже до всіх можна

Практикум, все что связаны с консультированием

9. На Вашу думку, що може завадити успішному використанню інновацій (5 – max, 1 - min):

• інертність педагогів
• низька інноваційна компетентність педагогів
• невміння (небажання) переходити до нових методів
• примітивізм розуміння сутності інноваційної діяльності в навчальному закладі

Напишіть відповідь числом на кожну з зазначених категорій через кому - (наприклад - 4,5,2,3). За бажанням зазначте Вашу думку.

2, 3, 5, 5

5,5,5,4.

10. Назвіть 2-3 основні причини, які гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій?

Ответ Количество Процент Фильтры
Недостатнє матеріальне забезпечення150,00
Надмірне завантаження викладачів00,00
Психологічна неготовність викладачів до використання інновацій2100,00
Консерватизм в освіті2100,00
Погане володіння комп’ютером 00,00
Нестача часу00,00
Свой ответ00,00%

Назвіть 2-3 основні причини, які гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій?

11. Якби Ви були викладачем, які іноваційні методи викладання Ви би застосовували?

наглядні матеріали і моделювання ситуацій.

Презентации, видео,

12. Чи краще Ви запам’ятовуєте матеріал, коли лекція супруводжується аудіо- або відео- метеріалами?

Ответ Количество Процент Фильтры
Так2100,00%
Ні00,00%
Мені байдуже00,00%

Чи краще Ви запам’ятовуєте матеріал, коли лекція супруводжується аудіо- або відео- метеріалами?

13. При використанні активних форм проведення семінарських занять, чи засвоюєте Ви новий матеріал краще?

Ответ Количество Процент Фильтры
Так2100,00%
Ні00,00%
Мені байдуже00,00%

При використанні активних форм проведення семінарських занять, чи засвоюєте Ви новий матеріал краще?

14. Що найбільше заважає Вам засвоювати новий матеріал на лекційних заняттях?

Не интерес к предмету
Монотонность преподавателя

Шум на задніх партах) Нудність ведення лекції.

15. Що найбільше заважає Вам засвоювати новий матеріал на семінарських заняттях?

Когда люди говорят как буд-то инциклопедию читают

Не підготовленість до семінару, не цікавий матеріал

Цитирование:

При полном или частичном использовании материалов ссылка на Testograf.ru обязательна. Для сетевых изданий обязательна активная индексируемая ссылка на www.testograf.ru.

Ресурс: http://novac-jn-metodi-2.testograf.ru